BIM

Již od roku 2008 se inženýři společnosti zabývají způsobem projektování s podporou technologie BIM. Prvním velkým projektem byl nový terminál Letiště Bratislava, zpracovávaný v letech 2008-2009. Projekt byl zpracováván ve velmi krátkých termínech a použití nových technologií bylo jedním z hlavních předpokladů úspěšného dokončení.

V následujících letech byl vývoj urychlen a počínaje novým desetiletím jsou již všechny projekty budov zpracovávané technologií BIM. Příkladem může být projekt multifunkčního stadionu a obchodního centra v Hradci Králové.

V současné době se dále zvyšují požadavky na koordinaci objektů a profesí, stejně jako termíny zpracování. Projekt administrativního centra Vinohradská je založen na konstrukci stávajících železničních tunelů.

Zároveň jsou navrhovány stále složitější a komplexnější stavby, jejichž zpracování tradičním způsobem tvorby projektové dokumentace již není zvládnutelné. Administrativní budova Letná je vynesena nad jižní tribunou fotbalového stadionu, přitom obě nosné konstrukce jsou mimoběžné.

V inženýrských stavbách je zavádění BIM s ohledem na odlišný charakter konstrukcí i způsobu projektování dlouhodobější proces. První větším mostním BIM projektem byl drážní most přes ulici Bartoškova v roce 2015.

V současné době jsou již i projekty inženýrských konstrukcí a mostů zpracovávány s podporou BIM. Příkladem je projekt lávky ve stanici nadzemní železnice Berlin Marzahn.

V projektech silničních staveb je zavádění BIM prozatím ve fázi testování, jelikož programové systémy nejsou na tuto technologii úplně připraveny. V případě dálniční křižovatky Selenec bylo použití prostorového modelu nutným předpokladem úspěšného návrhu.