Projekty

Einkaufszentrum Carl-Blechen-Carré

Most přes Pitkovický potok, Praha 10 Pitkovice

Obchodní galerie Arkády Pankrác, Praha 4

Obchodní galerie Liberec

Rekonstrukce a dostavba hotelového komplexu Národní dům

Rekonstrukce ulice Broumarské

Železniční křížení Svojšín, mostní objekty