Projekty   |   Bělohorská

Stavba: Strahovský tunel 2. stavba, hloubený tunel MO, objízdná trasa
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2010
Investor: OMI MHMP
Rozsah služby: DSP+DPS 2009