Projekty   |   Blanka Prašný most

Stavba: MO Myslbekova, hloubené tunely Prašný most
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2012
Investor: OMI MHMP
Rozsah služby: RDS 2010-2011