Projekty   |   Břevnov Tejnka

Stavba: Praha 6 Břevnov Tejnka – studie řešení parteru
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2004
Investor: Městská část Praha 6
Rozsah služby: Studie, DSP+RDS