Projekty   |   České údolí

Stavba: Multifunkční sportovní areál České Údolí
Místo: Pilsen, Czech Rep.
Rok: 2009
Investor: Úřad městského obvodu Plzeň 3
Rozsah služby: DÚR 2008, DSP 2009