Projekty   |   CI-Centrum ÚNL

Stavba: Rekonstrukce vozovky CI Centrum
Místo: Ústí n./L., Czech Rep.
Rok: 2015
Investor: Intercora a.s.
Rozsah služby: PDPS 2015