Projekty   |   ČiKo

Stavba: Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolínec_x000D_
Místo: Klatovy, Czech Rep.
Rok: 2018
Investor: SÚS PK
Rozsah služby: DÚR a DSP 2016-2017, PDPS 2018