Projekty   |   Citypark

Stavba: Citypark Jihlava, rekonstrukce parkovacího podlaží
Místo: Jihlava, Czech Rep.
Rok: 2017
Investor: CPI Jihlava Shopping
Rozsah služby: DSP 2016, PDPS 2017