Projekty   |   ČT Kavčí Hory

Stavba: Areál ČT Kavčí hory, oprava parkoviště Sever
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2011
Investor: Česká televize - Kavčí hory
Rozsah služby: Projekt DZ 2006, DUR 2010