Projekty   |   Generel Prostějov

Stavba: Prostějov – generel výstavby
Místo: Prostějov, Czech Rep.
Rok: 2007
Investor: Ministerstvo obrany ČR
Rozsah služby: Studie 2007