Projekty   |   HorVes podchod

Stavba: Podchod žel. stanice Veselí
Místo: Veselí n./L., Czech Rep.
Rok: 2014
Investor: SŽDC s.o., SS Praha
Rozsah služby: Projekt stavby 2009