Projekty   |   Kbely, Jilemnická

Stavba: Stavba č. 0093 TV Kbely, etapa 0010, Rekonstrukce ulice Jilemnické
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2005
Investor: OMI MHMP
Rozsah služby: DÚR 2004, DSP 2004, DZS 2005, RDS 2005