Projekty   |   Kbely

Stavba: Stavba č 0093 – TV Kbely, etapa 0012, komunikace
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2004
Investor: OMI MHMP
Rozsah služby: DUR 2002, DSP2003