Projekty   |   Komunikace Břevnov

Stavba: Oprava komunikací v Praze 6 Břevnově
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2004
Investor: Hlavní město Praha zastoupené TSK hl. m. Prahy
Rozsah služby: DSP 2004, RDS 2004