Projekty   |   Komunikace Svojšín

Stavba: Mimoúrovňové křížení Svojšín - komunikace
Místo: Svojšín, Czech Rep.
Rok: 2009
Investor: Správa železniční dopravní cesty, Stavební zpráva
Rozsah služby: DÚR 2004-2006, DSP+RDS 2006-2007