Projekty   |   Lávka Ocelářská

Stavba: Lávka přes ul. Ocelářskou
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2009
Investor: OMI MHMP
Rozsah služby: 7