Projekty   |   Libeňský most

Stavba: Libeňský most Praha, inundační most
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2009
Investor: TSK hl. m. Prahy
Rozsah služby: DSP 2009