Projekty   |   Malešický háj

Stavba: Bytové domy Malešický háj_x000D_
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2012
Investor: BH Reality s.r.o.
Rozsah služby: DÚR 2012