Projekty   |   Malšovice DÚR

Stavba: Obchodní centrum a stadion Malšovice
Místo: Hradec Králové, Czech Rep.
Rok: 2010
Investor: Město Hradec Králové a ECE Projektmanagement Praha
Rozsah služby: DÚR 2010