Projekty   |   Malšovice OSC

Stavba: Obchodně společenské centrum Malšovice
Místo: Hradec Králové, Czech Rep.
Rok: 2014
Investor: ECE Projektmanagement Praha s.r.o.
Rozsah služby: DSP 2013-2014