Projekty   |   Malšovice stadion

Stavba: Fotbalový stadion Malšovice
Místo: Hradec Králové, Czech Rep.
Rok: 2014
Investor: Město Hradec Králové a ECE Projektmanagement Praha
Rozsah služby: DSP 2013-2014