Projekty   |   McD Plzeň

Stavba: Restaurace McDonalds
Místo: Pilsen, Czech Rep.
Rok: 2010
Investor: McDonalds ČR spol. s r.o.
Rozsah služby: DPS 2010