Projekty   |   Mosty Planá

Stavba: Mosty přes Blanici a mlýnský náhon
Místo: Planá u M.L., Czech Rep.
Rok: 2018
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Rozsah služby: DÚR - PDPS 2015-2017