Projekty   |   OK Kamýcká-Roztocká

Stavba: Okružní křižovatka Roztocká - Kamýcká
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2010
Investor: Hlavní město Praha
Rozsah služby: DÚR 2007, DSP +DZS 2008 - 2010