Projekty   |   OK Kladenská-Alžírská

Stavba: Úprava křižovatky Kladenská - Alžírská
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2018
Investor: TSK hl. m. Prahy
Rozsah služby: DÚR 2017, DSP 2018