Projekty   |   OK Tachov

Stavba: Okružní křižovatka silnic II/198 a III/19846 v Tachově
Místo: Tachov, Czech Rep.
Rok: 2006
Investor: SÚS Stříbro
Rozsah služby: Studie + DUR 2005