Projekty   |   Opěrná zeď Husitská

Stavba: Opěrná zeď ulice Husitská
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2007
Investor: SŽDC s.o., SS Praha
Rozsah služby: DSP+DZS 2002, RDS 2004-2006