Projekty   |   Parking ND

Stavba: Sanace nosných konstrukcí parkingu Národního divadla
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2018
Investor: Národní divadlo Praha
Rozsah služby: DSP 2015, PDPS 2016