Projekty   |   Planá–Cheb

Stavba: Optimalizace trati Planá u M.L.– Cheb
Místo: Cheb, Czech Rep.
Rok: 2009
Investor: SŽDC s.o., SS Praha
Rozsah služby: Přípravná dokumentace 2005, Projekt 2005