Projekty   |   Plzeň Koterov

Stavba: Modernisierung Bahnstrecke Horazdovice - Pilsen
Místo: Plzeň, Czech Rep.
Rok: 2021
Investor: SŽDC s.o., SS Plzeň
Rozsah služby: DÚR 2020-2021