Projekty   |   Praha Smíchov

Stavba: Erneuerung Bahnhof Prag Smichov
Místo: Praha, Czech Rep.
Rok: 2021
Investor: SŽDC s.o., SS Praha
Rozsah služby: DSP, PDPS 2020-2021