Projekty   |   Přechody Praha 10

Stavba: Opatření pro zklidnění dopravy na komunikacích v Praze 10
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2009
Investor: Úřad městského obvodu Plzeň 3
Rozsah služby: DSP 2008