Projekty   |   Přeložka trati MB

Stavba: Zahloubení železniční trati Ml. Boleslav, mostní nadjezdy
Místo: Ml. Boleslav, Czech Rep.
Rok: 2003
Investor: ČD DDC, SS Praha
Rozsah služby: DUR 2002, DSP 2002, RDS 2002 - 2003