Projekty   |   Řepy II

Stavba: Rekonstrukce komunikaí II,Praha - Řepy_x000D_
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2017
Investor: Městská část Praha 17
Rozsah služby: DSP, DZS a PDPS 2014-2017