Projekty   |   REUS Plzeň

Stavba: Areál strojního knihvazačství REUS
Místo: Plzeň, Czech Rep.
Rok: 2000
Investor: REUS s.r.o.
Rozsah služby: RDS a VD 1999-2000