Projekty   |   Rootvin

Stavba: Výrobní areál firmy Rootvin
Místo: Poříčí n./S., Czech Rep.
Rok: 2013
Investor: ROOTVIN s.r.o.
Rozsah služby: RDS + VD 2012