Projekty   |   SSZ

Stavba: Stavební úpravy signalizovaných křižovatek
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2015
Investor: OMI MHMP, TSK hl. m. Prahy
Rozsah služby: DÚR, DSP a RDS 2004-2010