Projekty   |   Studie Na Kleovce

Stavba: Oprava ulice Na Kleovce
Místo: Prague, Czech Rep.
Rok: 2007
Investor: TSK hl. m. Prahy
Rozsah služby: Studie 2007