Projekty   |   Terminál Bratislava

Stavba: Terminál letiště M.R.Štefánika
Místo: Bratislava, Slovakia
Rok: 2009
Investor: Letisko M.R.Štefánika Bratislava
Rozsah služby: DSP a DZS 2008-2009