Projekty   |   TOM2 – Ostrov

Stavba: Obchvat silnice I/13 Ostrov, SO 206 Most na obj. 101 v km 5,336
Místo: Ostrov n./O., Czech Rep.
Rok: 2004
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rozsah služby: RDS 2003