Projekty   |   UJEP

Stavba: Centrum přírodovědných oborů univerzity JEP
Místo: Ústí n./L., Czech Rep.
Rok: 2017
Investor: Univerzita JEP v Ústí n./L.
Rozsah služby: DÚR a DSP 2015-16, PDPS 2016-2017