Projekty   |   UTRE – Třebovská

Stavba: Železniční nadjezd Třebovské ulice
Místo: Ústí n./O., Czech Rep.
Rok: 2003
Investor: ČD DDC, SS Praha
Rozsah služby: DSP 2000, DZS 2000, RDS 2002