Aktuálně   |   Rekonstrukce balkónů na Miluničových domech Praha Petřiny

14. 9. 2018

Ve čtvrtek 13.09.2018 proběhla zatěžovací zkouška skleněné zábradelní výplně pro připravovanou rekonstrukci 180 ks balkónů na Miluničových domech na Petřinách. Zkouška proběhla v Kloknerově ústavu ČVUT, z důvodu lajdácké přípravy zhotovitele se však nepodařilo vyzkoušet všechny druhy výplní a zkouška musí být opakována.