Aktuálně   |   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

1. 2. 2019

Zpracovali jsme ve všech stupních konstrukční část projektu pro společnost Pelčák a parter architekti, s.r.o, vítěze architektonické soutěže vyhlášené Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Konstrukčně je budova navržena jako železobetonový skelet s monolitickými stropy, prefabrikovanými fasádními nosnými pilíři a monolitickými sloupy uvnitř budovy. Fasáda je tvořena prefabrikovanými nosnými železobetonovými pilíři obloženými cihelnými páskami a sendvičovými fasádními panely s okny. Střecha je navržena jako vegetační s extenzivní zelení. Podzemní podlaží jsou zapuštěna do svahu a nacházejí se v nich podzemní garáže.

Bližší informace naleznete na následujcích stránkách: http://cpto.ujep.cz/index.php/uvod

http://cpto.ujep.cz/images/download/2kolo/1misto_Pelcak.pdf