Projekty

StavbaMístoRokInvestor
Dopravní napojení závodu OSPAP Czech Rep., Prague 2004 OSPAP a.s.
Obchodní galerie Vaňkovka Czech Rep., Brno 2004 ECE Projektmanagement Praha
Obchvat silnice I/13 Ostrov, SO 206 Most na obj. 101 v km 5,336 Czech Rep., Ostrov n./O. 2004 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oprava komunikací v Praze 6 Břevnově Czech Rep., Prague 2004 Hlavní město Praha zastoupené TSK hl. m. Prahy
Oprava ulice Podolské v Praze 4 Czech Rep., Prague 2004 TSK hl. m. Prahy
Praha 6 Břevnov Tejnka – studie řešení parteru Czech Rep., Prague 2004 Městská část Praha 6
Silnice I/13 - Obchvat Ostrov Czech Rep., Ostrov n./O. 2004 ŘSD ČR
Stavba č 0093 – TV Kbely, etapa 0012, komunikace Czech Rep., Prague 2004 OMI MHMP
TI a komunikace pro výstavbu RD Květnice Czech Rep., Prague 2004 Sdružení spokojené bydlení, J. Schneeweis, J. Směl