Projekty

StavbaMístoRokInvestor
Bytový dům Hadovitá Czech Rep., Prague 2018 Gaudí a.s.
Mosty přes Blanici a mlýnský náhon Czech Rep., Planá u M.L. 2018 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Napojení OC Lidl na I/xx Buštěhrad_x000D_ Czech Rep., Buštěhrad 2018 Lidl ČR
Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolínec_x000D_ Czech Rep., Klatovy 2018 SÚS PK
Sanace nosných konstrukcí parkingu Národního divadla Czech Rep., Prague 2018 Národní divadlo Praha
Úprava křižovatky Kladenská - Alžírská Czech Rep., Prague 2018 TSK hl. m. Prahy