Projekty

TV Štěrboholy, rekonstrukce ulice Ústřední

Rekonstrukce mostu Malý Rapotín

Administrativní centrum Vinohradská

Rekonstrukce hotelu Národní dům

Administrativní komplex River Garden Office

Carport Jevany

Fotbalový stadion Malšovice

Obchodně společenské centrum Malšovice

Podchod žel. stanice Veselí

MO Myslbekova, hloubené tunely Prašný most

Parkovací dům O2

Optimalizace trati Planá-Cheb, mostní objekty

Okružní křižovatka Roztocká - Kamýcká

Obchodní galerie Kladno Kročehlavy

Obchodní centrum a stadion Malšovice

Optimalizace trati Planá u M.L.– Cheb

Komerční zóna Nehvizdy Jih

Lávka nad ul. U Elektry

Lávka přes ul. Ocelářskou

Rekonstrukce mostu přes Klenici

R55 Skalka Hulín, přesypané dálniční mosty

Staniční přístřešky Č. Velenice

Rekonstrukce ulice Broumarské

Rekonstrukce a dostavba hotelového komplexu Národní dům

Obchodní galerie Liberec

Obchodní galerie Arkády Pankrác, Praha 4

Most přes Pitkovický potok, Praha 10 Pitkovice

Železniční křížení Svojšín, mostní objekty

Obchodní galerie Bondy centrum

Obchodní centrum Plaza, Parkovací dům

Příjezdová komunikace Štěrboholy - napojení Europark

Lávka pro pěší Krejcárek

Opěrná zeď ulice Husitská

Podchody pod novou železniční tratí

Oprava komunikace Roztocké

MÚK Malovanka, Most na větvi G

Centrum Praha Jih Chodov

Praha 6 Břevnov Tejnka – studie řešení parteru

Silnice I/13 - Obchvat Ostrov

Obchvat Brod n. Tichou, Mosty přes vodoteč a polní cestu

Havarijní oprava Roztocké

Bytový komplex Rubeška II

Zahloubení železniční trati Ml. Boleslav, mostní nadjezdy

Železniční nadjezd Třebovské ulice

Administrativní centrum Technopark Pekařská

Areál firmy Hügli Food

Rodinná farma koní Třebotov

Zábavní centrum - Parking Černý most

OC Europark Štěrboholy

OC Bauhaus Dolní Chabry

Mosty přes Vejprnický potok

Strahovský tunel - západní most přes Plzeňskou